• بازدید : 305 views
  • بدون نظر

این آموزش بر طبق مپ ۶٫۷۶ هستش و ممکنه بعضی از آیتم ها در مپ های دیگر متفاوت باشه ، اما تقریبا ۹۵% از آیتم ها تو اکثرمپ ها همینه.

  + + + =+ + =+ + =+ + + =+ + =+ + =+ + =+ + + =+ + =+ + =+ + =+ =+ =+ + =+ + =+ + =+ + =+ + =+ + =+ + + =+ + =+ + =+ =+ + =+ + =+ + =+ + + =+ =+ =+ =+ + =+ + + =+ + =+ + =+ + =+ + =+ =+ + =+ =+ + =+ + =+ + =+ + =+ + =+ =+ + + =+ =+ =+ =+ + =+ + =+ + =+ =+ + =+ + =+ + + =+ + =+ =++ + =+ =+ =+ + =+ + =+ + =+ =+ + =+ + =+ + =+ +++ =+ =

تركيب هيي جالب وار كرافت كه همتون در ان بازي به ان نياز داريد

ميتوانيد اين بازي شيرين با دوستان يا بازي تحت شبكه بازي كنيد