• بازدید : 212 views
  • بدون نظر

این آموزش بر طبق مپ ۶٫۷۶ هستش و ممکنه بعضی از آیتم ها در مپ های دیگر متفاوت باشه ، اما تقریبا ۹۵% از آیتم ها تو اکثرمپ ها همینه.

  + + + =



+ + =



+ + =



+ + + =



+ + =



+ + =



+ + =



+ + + =



+ + =



+ + =



+ + =



+ =



+ =



+ + =



+ + =



+ + =



+ + =



+ + =



+ + =



+ + + =



+ + =



+ + =



+ =



+ + =



+ + =



+ + =



+ + + =



+ =



+ =



+ =



+ + =



+ + + =



+ + =



+ + =



+ + =



+ + =



+ =



+ + =



+ =



+ + =



+ + =



+ + =



+ + =



+ + =



+ =



+ + + =



+ =



+ =



+ =



+ + =



+ + =



+ + =



+ =



+ + =



+ + =



+ + + =



+ + =



+ =



++ + =



+ =



+ =



+ + =



+ + =



+ + =



+ =



+ + =



+ + =



+ + =



+ +++ =



+ =

تركيب هيي جالب وار كرافت كه همتون در ان بازي به ان نياز داريد

ميتوانيد اين بازي شيرين با دوستان يا بازي تحت شبكه بازي كنيد